Bu Üç Gezegende Su Olabilir!

Gökbilimciler EPIC 201367065 adlı bir yıldızın çevresinde dolanan, büyüklükleri 1,5-2 Dünya arasında değişen üç gezegen belirledi. Gezegenler yıldızın sıvı su tutabilen yaşam alanı içindeki yörüngelerde dolanıyorlar. Geçiş yöntemiyle keşfedilen M-tipi yıldıza ait üç Süper-Dünya Astrophysical Journal’da yayınlandı. Kaliforniya Üniversitesi’nden Erik Petigura: “Yeni keşfedilen gezegenlerin yapısını bilmiyoruz ama Dünya gibi karasal olduklarını düşünüyoruz. Eğer öyleyse bu …