CURRENT MOON
 
 
 
 
 

BİR UFO GÖRDÜM?

     Gökyüzünde gerek çıplak gözle, gerek basit bir dürbünle veya fotoğraf makinesiyle ilk bakışta ne olduğunu anlamadığınız bir cisim gördüğünüzde hemen yetkilileri arayıp rahatsız etmeyin. Önce şunları yapın:

1. Gökbilimle ilgili ne sıklıkla ilgilendiğinizi ve Gökbilimle ilgili neler bildiğinizi düşünün.

2. Gördüğünüz cismin Venüs olma ihtimali var mı? UFO gördüğünü söyleyen çoğu kişinin gördüğünün Venüs gezegeni olduğu anlaşılmıştır. Bir Gökyüzü Atlasından yararlanarak gördüğünüz kısımdaki nesnenin Atlasta yeralıp almadığını kontrol edin. Bu tür atlasları internetten rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya da "neave" linkinden yararlanabilirsiniz.

3. Cisim aniden kaybolup aniden tekrar aynı yerde beliriyorsa; havanın bulutlu olup olmadığını belirleyin.

4. Atmosfer ışıklarının bir oyunu olma ihtimalini gözardı etmeyin.

5. Dürbünle veya teleskopla bulduysanız, cismin yapay uydu olma ihtimalini de yabana atmayın. Çünkü Dünya yörüngesinde onlarca uydu dolaşmakta.

6. Gördüğünüz nesne bir meteoroloji balonu, bir uçak olabilir mi?

7. Uykusuz musunuz? Uykusuz kalan veya gözleri yoğun ışığa kalmış birisi karanlık bir yere baktığında çeşitli ışıklar veya hayaller görebilir.

     Bunlardan eminseniz o zaman profesyonel bir yardım almak için yetkilileri arayabilirsiniz.

Yazık şu Pluton'a!

     Pluton neden gezegenlikten atıldı? Sevilmediği için mi? Bilimadamlarının kanı Pluton'a hiç mi ısınmamıştı? Belki de doğru. Ancak gerçekler öyle değil. Pluton'un ötesinde yeralan kuşakta ve asteorid bölgesinde yeralan gökcisimleri yaklaşık Pluton boyutlarında olunca ...Bunlardan biri olan Eris, Pluto'dan büyüktür.
Şimdi ya onlar da gezegen olacaktı ya da...

     İşte bundan dolayı Pluto bu cisimlerle birlikte Cüce Gezegenler sınıfına alındı. Tek neden bu değil. Diğer sorun da Pluto'nun yörüngesinde. İki yerde Neptün'ün yörüngesini kesen bir gezegen olamazdı zaten. Zaten atmosferi de yok denebilir. Büyüklüğü de Ay'dan bile küçük. Bunların hepsi eklenince Pluto gezegen olmaktan çıkarıldı.

     
SORU-CEVAP

Uzaylılar Dünya'yı sürekli ziyaret etmektedir.

Bu konu yüzlerce yıldır insanoğlunun zihnini meşgul eden, acaba sorusunu sorduran bir konu.. Ancak, bugüne kadar yapılan çalışmalar incelemelerle ve uzaylı gördüklerini veya uzaylılarca kaçırıldıklarını iddia edenlerin ifadeleri sonucunda bu yargının doğruluğu kanıtlanamamıştır. Ancak, uzayda bir yerde akıllı varlık olduğunu kabul eden oldukça fazla bilimadamı vardır.

Yıldız kaydığını gören bir insanın dileği gerçekleşir.

Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen olay aslında Güneş Sistemi'nde dolanan milyarlarca göktaşlarıdır. Bu irili ufaklı göktaşlarının rotası sıklıkla Dünya rotasıyla birleşir ve bir kısmı dünyaya düşerler. Bu sırada atmosferdeki gazların sürtünmesinin etkisiyle yüzeylerinde buzlar önce buharlaşır, sonrada yüzeylerinde gazlar ve yüzeyi yanmaya başlar ve bundan sonra düşen taş meteor olarak adlandırılır. İşte bizim gördüğümüz aslında doğal bir olay olan göktaşının yanmasıdır.

Güneş en büyük yıldızdır.

Güneş orta boydan biraz küçük sayılabilecek bir yıldızdır. Güneş'ten kat kat büyük yıldızlar vardır. Ancak bize olan uzaklıklarından dolayı nokta gibi görünürler.

Güneş Sistemi'nin en son gezegeni Pluto'dur.

Artık değil. Güneş Sistemi'nin en son gezegeni artık Neptün.

Gökyüzünde parlayan herşey yıldızdır.

Değildir. Gezegenler ve onların uyduları Güneş'ten aldıkları ışığın bir kısmını gerek atmosferleriyle gerekse yüzeyleriyle geri yansıtırlar. Biz de onları yıldızmış gibi parıldar görürüz. Yıldız ile gezegeni gözlem ile ayırmanın yolu şudur: Yıldızların ışığı sürekli parlar söner, gezegenlerin ışığı ise yıldızlara oranla daha az göz kırpar. Çok doğru olmasa da bu yol hâlâ kullanılmaktadır.