Gösteriliyor: 1 - 2 of 2 Sonuçlar

Nükleer Galaktik Halkalar

Bir grup Astrofizikçi galaktik çekirdeklerin çevresini simit gibi saran büyük yıldız oluşum bölgelerindeki nükleer halkaların örtüsünü kaldırdı. Çalışma altısı eliptik gökadalardaki toz halkaları olamk üzere 107 gökadadaki 113 halkayı kapsıyor. Çalışma şimdiye kadar yapılanların en kapsamlısı.