CERN: Higgs Tamam!

Geçtiğimiz yıl Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki ATLAS ve CMS deneyleri sonuçlarına göre ‘büyük olasılıkla’ keşfedildiği belirtilen Higgs bozonuyla ilgili yeni sonuçlar açıklandı. Buna göre öncekine oranla iki buçuk kat daha fazla veri ışığında parçacıklara kütle kazandıran Higgs bozonuna rastlandığı belirtildi.