Mars’taki Obrukların Nedeni Kuru Buz

NASA’nın Mars Yörünge Aracı (MRO) ile tekrar edilen gözlemler sonucunda gezegenin yüzeyindeki obrukların sıvı su ile değil donan karbondioksit ile oluştuğu gösterildi. Mars yüzeyinde ilk kez 2000 yılında fark edilen ve Dünya’dakilerle benzerlik gösteren bu tür çukurlar heyecanla karşılandı. Mars’ta su buharı ve donmuş su bol miktarda olmasına karşılık şimdiye kadar sıvı su görülmedi. Obruk …

Mars’ta Yeni Bir Dere Oluştu

NASA’nın Mars Yörünge Keşif Aracı’ndaki Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Kamerası (HiRISE) ile çekilen Kasım 2010 ile Mayıs 2013 görüntülerinin karşılaştırılması Mars’ın güneyindeki dağlık bir kraterinin duvarında yeni bir kanal oluşumunu ortaya çıkardı. Görüntüler http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA17958 adresinde yayınlandı. Mars’ın dağlık güney kısmı derin uçurum ve yarıklarla doludur. Görüntü eski bir sel yatağından akan eski malzemenin oluşturduğu yeni …

Mars Yüzeyindeki Yeni Kraterler

NASA’nın Mars Keşif Yörünge Aracının ilettiği görüntüleri inceleyen bilimcilerin yaptıkları hesaba göre, gezegen her yıl en az 200 küçük asteroit ya da kuyrukluyıldız tarafından bombardıman ediliyor ve yüzeyde en az 3,9 metrelik kraterler oluşuyor. Araştırmacılar uzay aracından elde ettikleri görüntüleri inceleyerek 248 yeni çarpma krateri belirledi. Bu da gezegende yılda 200 dolayında çarpışma yaşandığını gösteriyor. …

Mars’ın İkiz Kraterleri

Şekildeki çarpma kraterleri oluşum sırasında büyük bir olasılıkla yüzeye buz parçacıkları saçmıştır. ‘İkiz’ kraterler Mars’ın Thaumasia Planum bölgesindeki Güneş Sistemi’nin en büyük kanyonu olan Valles Marineris’in güneyinde yer almaktadır. Kraterler aynı zamanda yüzey altındaki su hakkında da bilgi vermektedir. Görüntüde aslında kuzeydeki (sağ) büyük krater 2012 yılında Arima Krateri olarak adlandırılmıştır. Güneydeki (sol) kratere ise …

Mars’ta Bir Rus Aracı

1971 yılında Mars yüzeyine inen Sovyetler Birliği’ne ait uzay aracının parçaları NASA’nın Mars Yörünge Keşif Aracı (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO) ile görüntülendi. MRO’nun beş yıl önce ilettiği görüntüde, Rus aracının paraşüt, ısı kalkanı ve fren roketi olmak üzere dört parçası görülüyor. Mars 3 sondası 2 Aralık 1971’de Mars’a inen ilk araç oldu ve birkaç saniye süresince …

Mars’ta Hortum

14 Mart’ta Mars’ın kuzeyindeki Amazonis Planitia bölgesini etkileyen ve yüksekliği 20 km’yi bulan bir hortum oluştu. Hortum Mars Yörünge Aracı üzerindeki Yüksek Çözünürlüklü Bilim Kamerası (HiRISE) tarafından görüntülendi. Hortum bir futbol sahası genişliğinin dörtte üçünden biraz fazla büyüklükteydi (70 metre).

Mars’ın Bir Bölgesinin Ayrıntılı Görüntüsü

NASA’nın Mars Yörünge Keşif Aracı’na bağlı olan HiRISE kamerası ile alınmış 600 ayrıntılı görüntü ile yandaki Mars yüzeyi görüntüsü elde edildi. Görüntüde Mars yüzeyindeki sırtlar, sarp kayalıklar, kıvrımlı su yolları görülüyor.

Görüntü, Mars’ın kuzey yarım küresinin orta enlemlerindeki bir kraterin batıya bakan yamacına ait.