Hubble Macellan Nehrinin Kaynağını Buldu

NASA/ESA Hubble Uzay Teleskopu verilerinden hareket eden gökbilimciler Samanyolu çevresinin yaklaşık yarısını saran Macellan nehriyle ilgili 40 yıllık sırrı çözdü. Yani Hubble gözlemleri büyük komşudan kaynaklanan küçük parça ile bu nehrin asıl parçasının Küçük Macellan Bulutu’ndan kaynaklı olduğunu ortaya çıkardı. Gökadamız çevresinde dolanan iki cüce gökada olan Macellan Bulutları’ndan kaynaklanan büyük gaz nehri gökadamızın yarısını …