Karadeliklerin Yıldız Oluşumlarına Etkisi

ESA’nın Herschel uzay gözlemevini kullanan gökbilimciler, büyük bir karadelikten esen sert rüzgârlarla savrulan yıldız hammaddesinin gökadanın dışına çıktığını belirledi. Gökada merkezlerinde bulunan süper kütleli karadelikler, milyonlarca ya da milyarlarca Güneş kütlesindeki oldukça yoğun cisimlerdir. Gökadaların bir kısmındaki süper kütleli karadelikler oldukça hareketli yani büyük bir iştaha sahipken, Samanyolu’nun merkezindeki gibi bir kısım karadelik ise oldukça …