“Sauron’un Gözü” Gökadası

Bu birleştirilmiş görüntü ünlü “Yüzüklerin Efendisi” romanındaki kötü niyetli karakterin gözünden esinlenerek gökbilimciler tarafından “Sharon’un Gözü” olarak adlandırılan NGC 4151 sarmal gökadasının merkezi bölgesini gösteriyor. 43 milyon ışık yılı uzaklıktaki Sauron’un Gözü, Av Köpekleri (Canes Venatici) takımyıldızında bulunuyor.

Berenis’in Saçı’ndaki NGC 4911 Gökadası

Hubble Uzay Teleskobu kuzey takımyıldızlarından 320 milyon ışık yılı uzaklıktaki Berenis’in Saçı’nı oluşturan gökadalar kümesini görüntüledi.
NGC 4911 gökadası merkezi yakınında gaz ve toz yapılarıyla kaplıdır. Bunlar yeni doğmuş yıldızları barındırırlar ve varlıklarını pembemsi görünen hidrojen bulutlarına borçludurlar.

Yaşlı Gökadaların Gençlik İksiri

Gökadalar gençlik iksirini bulmuş olmalı…Gökbilimciler yaşlı ve büyük gökadaları saran ikinci bir kuşak varmış gibi görünen sıra dışı morötesi ışınımın varlığını tespit ettiler. Bu yapılar bir şekilde Samanyolu benzeri sarmal gökadaların da tepesini oluşturmuş ve yeni yıldızları oluşturmak için gökadaya gelen gazla kendilerine gereken gücü sağlamışlar.